Tiedote

14.1.2015

Iivari Mononen Oy ja MetsäGroup ovat sopineet 14.1.2015 päivätyllä kauppakirjalla englantilaisen pylväsyrityksen Burt Boulton & Haywood Ltd:n osakekannan myymisestä Scanpole Oy:n tytäryhtiölle Scanpole Ltd:lle.

Burt Boulton & Haywood Ltd:n päätuotteet ovat kreosoottikyllästetyt pylväät, ratapölkyt, orret ja aitapaalut. Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Iso-Britannia ja Irlanti. Burt Boulton & Haywood Ltd:n liikevaihto tilikaudella 1.1. – 31.12.2014 oli 16,2 MGBP (20,7 MEUR) ja yhtiön palveluksessa oli 29 henkilöä.

Burt Boulton & Haywood Ltd jatkaa toimintaansa Newportissa, Walesissa Scanpole – ryhmän tytäryhtiönä keskittyen kreosoottikyllästettyjen pylväiden sekä oheistuotteiden valmistamiseen pääasiassa nykyisille markkina-alueilleen. Tällä yrityskaupalla ei ole vaikutusta konsernin muiden yhtiöiden toimintaan.

Tämä yritysjärjestely vahvistaa Iivari Mononen -konsernin kasvustrategiaa ja pylväsliiketoiminnan markkina-asemaa Euroopassa. Iivari Mononen -konserni on pylväsliiketoiminnan osalta alansa suurimpia toimijoita Euroopassa. Yhtiön visiona on olla toimialan merkittävä, hyvin kannattava ja vakavarainen yritys Euroopassa. Iivari Mononen -konserni on sähkö- ja televerkon rakentamisessa käytettävien ratkaisujen asiakaslähtöinen tuote- ja palvelutoimittaja. Yhtiö valmistaa pylväs- ja kestopuutuotteita eri käyttökohteisiin, joissa tuotteelta vaaditaan korkeaa tuoteturvallisuutta ja pitkää kestoikää. Konsernin liiketoiminta jaetaan kolmeen alueeseen: Scanpole-ryhmän puupylväiden valmistus, PrimaTimber -ryhmän kestopuun valmistus ja Exsane Oy:n teolliset palvelut sähkö- ja televerkon rakentamisessa. Konsernin liikevaihdoksi vuodelle 2015 on budjetoitu 58,0 MEUR ja sen palveluksessa on noin 130 työntekijää.

Lisäkysymyksiin vastaa toimitusjohtaja Ari Mononen GSM +358 400 – 803040 tai ari.mononen@iivarimononen.fi.

Takaisin tiedotteisiin
Kategoria: Uutiset